Hva tilbyr vi?

Vi tar telefonen for deg
Vær tilgjengelig for dine kunder og forbindelser hele døgnet. Vi svarer med ditt firmanavn og sender deg omgående melding i henhold til avtale.
  • Beskjeder
  • Forespørsler
  • Feilmeldinger
  • Viderekobling (Settover)
  • etc....
Vi strekker oss langt for å hjelpe dine forbindelser i henhold til instrukser vi har mottatt.

Erfaring og sikkerhet

Vår erfaring er din trygghet
Vi har mer enn 19 års erfaring i å utføre denne type tjenester. Dokumentasjon og referanser kan selvsagt oppgis. Men dette publiserer vi ikke. Ingen skal vite at du bruker oss, med mindre du selv ønsker å opplyse om det.


Få døgnåpen telefon

Vi tar telefonen din når du sover
Vi kan svare din telefon 24/365.

Priser

Fast og variabel pris
Kr. 379,00. pr. måned i fastpris.
Kr. 17,00 pr. samtale vi mottar. Denne prisen dekker også melding til deg som oppdragsgiver og sms-kvittering til innringer.

Kunder har svært ulike behov og ønsker. Prisene over kan derfor justeres begge veier. Du som kunde skal ha full oversikt over hva tjenestene koster deg.

Avtale og bindingstid

Avtale
Vi inngår en konkret avtale om hvilke opgaver som skal utføres og evt. prisjustering.

Bindingstid
Første 3 måneder, ingen bindingstid utover inneværende måned. Deretter 3 måneders bindingstid. En forlengelse av bindingstiden vil gi prisreduksjon.

 
 

Luren v/Karl Skartveit, Odalsvegen 300, 2219 Brandval. sentralbord@luren.no.
Org.nr. 922 356 092 MVA